Wat is petanque ?

Wat is petanque ?

Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere bolspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.

Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs daarbuiten. Een van de oorzaken van deze vernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de promotie die het gehad heeft via het toerisme. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.
 
Evolutie 
Petanque is de jongste tak aan de enorme boom van Jeu de Boules. Waarschijnlijk ontstaan in 1907 of 1910 in La Ciotat door Jules Le Noir (er zijn verschillende versies over de geboorte van de Petanque, maar de versie van Jules le Noir lijkt de meest voor de hand liggende). De voorvader van petanque was de Jeu Provençal. Ernest Pitiot organiseerde enkele weken na de geboorte van dit nieuw spel het eerste tornooi en richtte in 1945 de Fédération Française de Petanque et Jeu Provençal (FFPJP) op. Vanaf dan maakten Petanque en Jeu Provençal (samen met de spelen Boule de Berges en Boule de bois) deel uit van de FFB, Fédération Française de Boules. The FFB werd toen gedomineerd door La Lyonnaise met bijna 130.000 spelers in 1945. In die tijd waren er veel onenigheden tussen beide secties.  
Van 10000 naar 600.000 leden
Op het eind van 1945 telde de FFPJP ongeveer 10.000 leden. Dezer dagen telt de FFPJP meer dan 450.000 leden  en wereldwijd zijn er meer dan 600.000 gelicensieerde petanque spelers. Petanque is veruit de meest beoefende bolsport op de aarde, ontegensprekelijk door de eenvoudige regels. De naam Petanque is een afleiding van het woord ped tanco en het betekent ´voeten bijeen op de grond´.
 
Hoe speel je petanque ?
In tegenstelling met het spel Jeu Provençal moet de speler, bij het werpen, beide voeten bij elkaar en op de grond houden. De ballen kunnen vanuit een staande, gebogen of gehurkte houding geworpen worden. Tussen haakjes, petanque is het enige bolspel waar men gehurkt kan spelen! De speelafstand tussen de cirkel en het doel ligt tussen 6 en 10m. De diameter van de metalen bollen moet tussen 7,05 en 8cm zijn; het gewicht tussen 650 en 800 grammen. Het houten doel (´but´ in het Frans) heeft een diameter tussen 25 en 35 mm. Bij Petanque en Jeu Provençal worden er competities individueel, in doubletten of tripletten gespeeld. Afhankelijk van de samenstelling wordt er gespeeld met twee of drie ballen per speler. Het is typisch voor alle Franse bolspelen dat de speler slechts zijn bal werpt wanneer de bal van de tegenstrever dichter bij het doel ligt. Alle ballen van eenzelfde team die dichter bij het doel liggen dan de ballen van de tegenstrever tellen elk voor één punt. Elk spel wordt naar 13 punten gespeeld.
 
 

 


Onze partners

 

FIPJP Partners

 Organisatie

             Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal       Organiserend Comité

Petanque Federatie Vlaanderen VZW

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Email